Liên hệ chúng tôi

ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ nhà

No.155, Hushan Road, Hangzhou City, Zhejiang, China 310022

Điện thoại

+86 15158081241

+86 13705810263

Whatsapp

Giờ

24 giờ, 7 ngày / tuần

365 ngày!

Chao Lee -WS KHÓA

Chao Lee

Tổng giám đốc

lock@wslocks.com

Shirley ye -ws khóa giới hạn

Khóa Shirley

Quản lý mua và bán

shirley@wslocks.com

+86 15158081241

Susan - ổ khóa có hạn

Susan Qi

Quản lý kinh doanh

susan@wslocks.com

+86 13705810263

THEO CHÚNG TÔI